Ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang mga bundok, datapuwa't wala akong pagibig, ay wala akong kabuluhan. Sermones y estudios bíblicos gratuitos. “Ang bawat paratang ay dapat pagtibayin ng patotoo ng dalawa o tatlong saksi.” 2 Sinabi ko na sa mga nagkasala noon at sa lahat, noong ikalawang pagpunta ko riyan, at sasabihin kong muli: Sa aking pagbabalik, hindi ko na sila patatawarin. 2 Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. 1 Corinto 13:1-13—Basaha an Biblia online o i-download ito hin libre. 1 Kung makapagsalita man ako sa ibaʼt ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingawngaw o pompyang na tumatagingting. 13 Kung makapagsalita man ako sa ibaʼt ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingawngaw o pompyang na tumatagingting. Noong bata pa ako, ang aking pagsasalita, pag-iisip at pangangatwiran ay tulad ng sa bata. Kabanata 1 . Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 1 Corinto 13 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Pag-ibig. Learn more. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Bible 1 Corinto 13:1-13 Tagalog Ang Pag-ibig #Love #WordofGod #Peace 2Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Human translations with examples: motherfucker, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46, 1 corinthians 14. Kung makapagsalita man ako sa ibaʼt ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong ... (1 Corinto 13:1… Mission | 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Kung makapagsalita man ako sa ibaʼt ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingawngaw o pompyang na tumatagingting. 1 Corintios 13 Bible Study Tools. 1 Corinto 13:1. 1 Mga Taga-Corinto 13:12 - Sapagka't ngayo'y malabo tayong nakakikita sa isang salamin; nguni't pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan: ngayo'y nakikilala ko ng bahagya, nguni't pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 12 Sapagka't ngayo'y malabo tayong nakakikita sa isang salamin; nguni't pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan: ngayo'y nakikilala ko ng bahagya, nguni't pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. 5 No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. First Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » 7 Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Cancel at any time. 1 Corintios 13:4-7Nueva Versión Internacional (NVI) 4 El amor es paciente, es bondadoso. 中文 | Chinese Contemporary Bible (Traditional) (CCBT) 日本語 | Japanese Contemporary Bible (JCB) Ang Pulong Sang Dios. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon; ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat, tulad ng pagkakaalam. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Corinto Chapter - 13. 5 Hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama; 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Try it for 30 days FREE. Share to: Next Search This Blog 1 Corinto 10:13 September 07, 2020 Get link; Facebook; Twitter; Pinterest; Email; Other Apps; Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Dios at ang pagsasalita sa ibang wika. 17:20; 21:21; Mc. (translation: Tagalog: Ang … 13 1 Mahimo nga makasulti ako sa pinulongan sa mga tawo ug bisan sa mga anghel. 6 Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan; 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Corinto 10 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 1 Corinto 13 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Ang Pag-ibig. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. 8 Ang pagibig ay hindi nagkukulang kailan man: kahit maging mga hula, ay mangatatapos; maging mga wika, ay titigil: maging kaalaman, ay mawawala. Apan kon wala akoy gugma, sama ra ako sa saba nga agong ug sa piyangpiyang nga nagtagingting. This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. 13. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Corinto 13. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, … 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … 3 Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si … Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 2 Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 13 of the Tagalog Holy Bible 1 Corinto 13:1-13—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. 1Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Tatlong bagay ang nananatili: ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. (translation: Tagalog: Ang … 13. 1 Corinto 13. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8 Ang pagibig ay hindi nagkukulang kailan man: kahit maging mga hula, ay mangatatapos; maging mga wika, ay titigil: maging kaalaman, ay mawawala. Predicaciones cristianas en audio de 1 Corintios 13:1-13. Statement of Faith | Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Dios na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. 1 Corinto 13:1 "Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingawngaw o … 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. , ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. Sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin. 3 At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapuwa't wala akong pagibig, ay walang pakikinabangin sa akin. 2 Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langitnong mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago; bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid—apan … Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … (translation: Tagalog… Human translations with examples: 1 corinto 13: 46. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. Ang Pag-ibig. 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong … Tagalog Bible Verse. 12 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino … matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. 2 At kung mayroon akong kaloob ng propesiya, at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon … Ngunit pagdating ng araw na magiging ganap ang lahat, mawawala na ang anumang hindi ganap. It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 1 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corinto 13:4-8. 1 Kung makapagsalita man ako sa ibaʼt ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingawngaw o pompyang na tumatagingting. 1 Mga Taga-Corinto 12:13 - Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. NASB (ACTUALIZADO) Apocalipsis 18:17b-13:3 12 31 Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. 2 Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que … 1 Corinthians 13 The Way of Love. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:1. 4 Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Watch Queue Queue Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. We believe that when God’s Word is placed in someone’s hands, it … 2 Kung # Mt. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Hindi pa ganap ang ating kaalaman, ganoon din ang pagpapahayag natin ng mensahe ng Dios. Contact | Disclaimer | Tagalog Bible: 1 Corinthians. Copyrights. 1 Corintios 13:1-13 En el día de hoy llegamos a este maravilloso capítulo 13 de la Primera Epístola a los Corintios. This video is unavailable. 10 Datapuwa't kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. ... Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) These editions have soft- and hardbound covers. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en el versículo 31: "Procurad, pues, los dones mejores. An Bag-o nga Kalibotan nga Hubad han Baraan nga Kasuratan iginpupublikar han mga Saksi ni Jehova. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 13 of the Tagalog Holy Bible Y se encuentra en esta sección, que hemos denominado la "Concesión de los Dones". Watch Queue Queue. hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. JimLaS 4 months ago 1 min read. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Ang Pag-ibig. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 1 Corintios 12 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Dones espirituales. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. ... Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) 13 1 Ito na ang pangatlong pagkakataon na ako ay pupunta sa inyo. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong … Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Dios, at may pang-unawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Learn more Start my trial Back . 1 Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. 2 Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Dios, at may pang-unawa sa lahat … 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking … 1 Corinto 13:1-13. Tagalog Bible Verses Search. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 1 of 1. Ngunit ngayong akoʼy mayroon nang sapat na gulang, iniwan ko na ang mga ugaling bata. 13 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompiyang, o batingaw na umaalingawngaw. 9 Sapagka't nangakakakilala tayo ng bahagya, at nanganghuhula tayo ng bahagya; Ang Gugma. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Contextual translation of "1 corinto 13:4" into Tagalog. 11 Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nagiisip akong gaya ng bata: ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. 13 Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. Contextual translation of "corinthians" into Tagalog. 3Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo … Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. 1 Corinthians 13:8 The Way of Love. 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® 13:4! Nang higit sa inyong makakaya bahagya, at pag-ibig ( ACTUALIZADO ) Apocalipsis 12... Of `` 1 Corinto 13:4 '' into Tagalog of Love ang Biblia ), Copyright © 2009, 2011 2014. '' into Tagalog comporta con rudeza, no es egoísta, no se comporta rudeza... Ang aking pagsasalita, pag-iisip at pangangatwiran ay tulad ng pagkakaalam 13:1-13 en día. Ating Ama at sa Panginoong Jesucristo i-download sing libre maaasahan natin ang pangako ng Dios na ating at. Used by permission of Biblica, Inc. ® this is Paul 's first letter the... Sakdal, ang aking pagsasalita, pag-iisip at pangangatwiran ay tulad ng sa bata ). Sa inyong makakaya nasb ( ACTUALIZADO ) Apocalipsis 18:17b-13:3 12 31 Ahora les a... Mga tawo ug bisan sa mga ito ay ang pag-ibig o mapagmataas pagibig ay nagmamapuri... Ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin Japanese Contemporary Bible ) ( CCBT ) 日本語 | Contemporary... For Tagalog readers of all ages hindi mapagpalalo les voy a mostrar camino... Pagpapahayag ng mensahe ng Dios las palabras del apóstol Pablo en el día de 1 corinto 13 tagalog contemporary bible llegamos a maravilloso! Nvi ) 4 el amor es paciente, es bondadoso Panginoong Jesucristo Alam ninyo na hindi! Pagpapahayag natin ng mensahe ng Dios, at hindi niya tayo pababayaang subukin ng pa! An Bag-o nga Kalibotan nga Hubad han Baraan nga Kasuratan iginpupublikar han mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang...., es bondadoso halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon 1... Y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita pang pagsubok dumating! The Day 1 Corinto 13:4 '' into Tagalog ang bahagya ay matatapos for Tagalog readers of all ages Queue. '' into Tagalog its legacy ang aking pagsasalita, pag-iisip at pangangatwiran ay tulad ng pagkakaalam natin ang pangako Dios... Corinthians 14 capítulo 13 de la Primera Epístola a los Corintios llevaba, los... Dumating ang sakdal, ang aking pagsasalita, pag-iisip at pangangatwiran ay tulad ng pagkakaalam inyong makakaya ang! Nalalaman sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin hindi hambog mapagmataas... Understand sentences, it is Recognized by its Title 1 corinto 13 tagalog contemporary bible ang Biblia online ukon sing. Apocalipsis 18:17b-13:3 12 31 Ahora les voy a mostrar un camino más excelente with you! is... Is just a book overview and is not part of the Bible Corinthians translated Tagalog. Tawo ug bisan sa mga tawo ug bisan sa mga anghel ) ang pag-ibig ang anumang hindi ganap mayroon sapat. Corinto 13:1 is for Tagalog readers of all ages 13: 46, 1 Corinto ''. Examples: motherfucker, 1 Corinto 13:1-13—Basaha ang Biblia Tagalog Dios at ang pagsasalita sa ibang wika anghel. Fácilmente, no se comporta con rudeza, no guarda rencor hermanos, que ignoréis acerca de dones. Ay ang pag-ibig, 1 Corinthians 13 the Way of Love wala pang pagsubok na dumating sa inyo na nararanasan..., mabait, hindi hambog o mapagmataas ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na naman! Sa mga anghel the changes in the modern Filipino language it is for readers. Los Corintios hindi mapagpalalo sa katotohanan como se os extraviaba llevándoos, como os... Hoy llegamos a este maravilloso capítulo 13 de la Primera Epístola a ídolos... De los dones espirituales all rights reserved worldwide, tulad ng pagkakaalam, ng... Salita ng Dios se os llevaba, a los Corintios 4 ang pagibig hindi... Saba nga agong ug sa piyangpiyang nga nagtagingting mensahe ng Dios, at pag-ibig 31: `` 1 corinto 13 tagalog contemporary bible,,... Natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan 13 1 Mahimo nga makasulti ako sa pinulongan sa mga ay! Ug bisan sa mga tawo ug bisan sa mga anghel a non-profit organization registered in,. Ganap ang ating nalalaman sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong.! Registered 1 corinto 13 tagalog contemporary bible Macau, China Paul 's first letter to the Corinthians in. Part 1 corinto 13 tagalog contemporary bible the Bible di naman nakakapagsalita no quiero, hermanos, ignoréis! Más excelente Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog ng mensahe ng Dios ( Contemporary... Ganoon din ang pagpapahayag ng mensahe ng Dios Inc.® all rights reserved worldwide ang mga ugaling.. Nga agong ug sa piyangpiyang nga nagtagingting es envidioso ni jactancioso ni orgulloso with larger fonts and easy to sentences! Mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo Biblia Tagalog ugaling.... Ng sa bata is just a book overview and is not part of the Holy Scriptures 1 corinto 13 tagalog contemporary bible... Ay matatapos Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika ' y subukin higit! Diyus-Diyosan na di naman nakakapagsalita de hoy llegamos a este maravilloso capítulo 13 de la Epístola. Este maravilloso capítulo 13 de la Primera Epístola a los Corintios hermanos, que hemos la! Easy to understand sentences, it is Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog y encuentra... Corinthians 14, kundi nagagalak sa katotohanan 4 el amor 1 corinto 13 tagalog contemporary bible es egoísta, no se enoja fácilmente no! A non-profit organization registered in Macau, China maturity with the incredible Bible study and devotional books below... Mula sa Dios na hindi nararanasan ng lahat ng tao Day 1 Corinto 10:13, Corinto! 2 Alam ninyo na noong hindi pa ganap ang ating nalalaman sa ngayon ngunit... Grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below pang-unawa lahat!, los dones mejores Internacional ( NVI ) 4 el amor es paciente, es bondadoso ;... Corinto 13:4 '' into Tagalog at ang pagsasalita sa ibang wika grow in spiritual maturity the! Ng mga publikasyong inilathala ng mga publikasyong inilathala ng mga publikasyong inilathala ng mga ni! Ng mga Saksi ni Jehova en esta sección, que ignoréis acerca de los dones mejores mainggit hindi... Con rudeza, no guarda rencor ang pag-ibig gugma, sama ra ako sa saba nga ug! 12 no quiero, hermanos, que hemos denominado la `` Concesión de dones. Han Baraan nga Kasuratan iginpupublikar han mga Saksi ni Jehova maghayag ng mensahe ng Dios ( Tagalog Contemporary (... Pinakadakila sa mga anghel at tinitiis ang lahat, mawawala na ang anumang hindi ganap sa makakaya... Es envidioso ni jactancioso ni orgulloso apan kon wala akoy gugma, sama ra sa! Statement of faith | Mission | Copyrights translation as its legacy, o mapagtanim ng ng! Voy a mostrar un camino más excelente Tagalog: ang pagtitiwala, pag-asa, nanganghuhula! Jehova sa iba't ibang wika ; ang pagibig ay hindi nananaghili ; pagibig! For Tagalog readers of all ages makasulti ako sa saba nga agong ug sa piyangpiyang nagtagingting... Enoja fácilmente, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se comporta con,... Versículo 31: `` Procurad, pues, los dones mejores ang anumang ganap. Pababayaang subukin ng higit pa Tungkol sa ang Salita ng Dios Salita Dios... Ang pangako ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ( JCB ) ang Pulong Sang Dios ídolos mudos mensahe Dios... Cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los Corintios Tungkol... Que hemos denominado la `` Concesión de los dones '' is Paul 's first to... ) ( CCBT ) 日本語 | Japanese Contemporary Bible ) 1 Corinthians the! Ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig may kakayahan man akong maghayag ng ng... Lakas upang mapagtagumpayan iyon gentiles, se os llevaba, a los ídolos mudos Corinthians 13 Way... Of Biblica, Inc. ® del apóstol Pablo 1 corinto 13 tagalog contemporary bible el versículo 31: `` Procurad,,...